Certyfikat BSH

Certyfikat BSH potwierdza, że organizacja mówi językiem biznesu.
Zwiększ szansę na współpracę z korporacjami w dwóch krokach.
 
Na pierwszym etapie organizacja przechodzi przez proces certyfikacji, który obejmuje audyt jej działania w obszarach: oferty, promocji, wizerunku, gotowości do rozmów biznesowych. Sprawdzimy lub nauczymy Twoją organizację, jak rozmawiać z firmami. W raporcie poaudytowym umieścimy rekomendacje, dzięki którym Twoja organizacja zacznie mówić językiem biznesu i zwiększy szansę na efektywne działania.

Drugi etap to promocja organizacji oraz jej projektów za pośrednictwem Bazy BSH . Dzięki niej otwieramy drogę do współpracy z firmami.

Otrzymanie certyfikatu oznacza, że organizacja zna i rozumie ważne dla firm elementy.

Dla certyfikowanych organizacji przygotowywane są dodatkowe działania, dzięki którym będą mogły zyskać m.in.: dodatkowe środki finansowe, przedstawienie oferty przedsiębiorstw społecznych, promocję swojej działalności.

Jakie projekty realizuje Fundacja Pro NGO?
Liderzy dla NGO
– Challenge #CEO4ProNGO na Linkedin
Kongres Pro NGO
– Newsletter dla organizacji pozarządowych na www.pro-ngo.pl

Co dalej?
Zapewniamy stałą promocję projektu przy branżowych wydarzeniach, dzięki czemu osoby odpowiadające za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz wolontariat pracowniczy dowiadują się o certyfikowanych organizacjach.

Etapy pozyskiwania Certyfikatu BSH


Korzyści dla organizacji z posiadania certyfikatu BSH:

1. Potwierdzenie gotowości do współpracy z firmami.
2. Przeprowadzenie audytu organizacji w obszarach:
— podejmowanych działań wizerunkowych
— prezentacji informacji o organizacji
— historii projektowej i doświadczenia we współpracy z biznesem
— oferty dla Partnerów/Sponsorów/Klientów
— danych i statystyk marketingowych
— potencjału organizacji i realizowanych projektów
3. Wskazówki i wytyczne po przeprowadzonej analizie, których wdrożenie umożliwia profesjonalizację powyższych obszarów oraz pozyskanie certyfikatu.
4. Prezentacja potencjału organizacji wśród naszych partnerów biznesowych.
5. Wizytówka w Bazie BSH – ekspozycja potencjału organizacji i produktów/usług przedsiębiorstw społecznych.
6. Pozytywny wpływ na wizerunek.
7. Zwiększenie rozpoznawalności.
8. Udział w akcjach dodatkowych:
— projekty Partnerskie ze wsparciem finansowym, produktowym i usługowym,
— okazje do networkingu i poznania przedstawicieli korporacji,
projekty z nagrodami m.in. prezentacją NGO podczas Kongresu Pro NGO, projektu Liderów dla NGO czy też pośród uczestników challenge #CEO4ProNGO.

Organizacje posiadające certyfikat mogą skorzystać również z dodatkowych opcji.
Każda organizacja posiadająca certyfikat przeszła audyt zewnętrzny i wykazała się zaangażowaniem oraz zrozumieniem środowiska biznesowego. Certyfikatu nie można kupić “od ręki”. Żeby go otrzymać i dołączyć do Bazy BSH należy spełnić odgórnie ustalone standardy i dostosować własne działania.

Korzyści dla firm:
1. Gruntowna weryfikacja organizacji pod kątem
— dysponowania danymi i statystykami w obszarze promocji i marketingu,
kompetencji językowych,
— oferty dla partnerów,
— doświadczenia działalności i realizacji projektów,
zaangażowania wolontariuszy (również wolontariat pracowniczy),
transparentności – ekspozycji informacji na temat organizacji,
— aktywnego prowadzenia mediów społecznościowych,
— statystyk Fanpage i Analytics.

2. Większa szansa na dobrą współpracę i wspólny język z organizacjami.
3. Dostęp do przedsiębiorstw społecznych.
4. Gotowość przedstawicieli organizacji do współpracy.
5. Dostęp do bazy BSH – certyfikowanych organizacji – z możliwością ich wyszukiwania pod kątem:
— formy działania,
— otwartości na wolontariat pracowniczy,
— znajomości języków obcych,
— obszarów działalności (cele zrównoważonego rozwoju ONZ),
realizacji wolontariatu pracowniczego.
Oferta specjalna – ważna do odwołania.

Koszt certyfikatu wynosi 400 zamiast 1000 złotych netto i obejmuje:
1. Audyt organizacji:
A) Dla organizacji, które nie spełnią naszych standardów: rekomendacje oraz wytyczne których wprowadzenie umożliwi otrzymanie certyfikatu.
B) Dla organizacji spełniających nasz standard:przygotowanie i wysyłkę certyfikatu ważnego 12 miesięcy:
— dodanie organizacji do Bazy BSH na 12 miesięcy
— wpis promocyjny organizacji na Fanpage BSHCert

Okres pracy zdalnej to idealna szansa na analizę organizacji, przystosowanie własnych narzędzi oraz przygotowanie do współpracy z firmami w następnych miesiącach.
Czym jest certyfikat BSH?
Certyfikat BSH to narzędzie dla organizacji pozarządowych potwierdzające gotowość do prowadzenia rozmów biznesowych z firmami i korporacjami.

Ile kosztuje certyfikat?
Opłata za certyfikat dla nowych organizacji – do odwołania – wynosi jedyne 400 złotych netto. Standardowa cena certyfikatu wynosi 1000 złotych netto.

Ile jest ważny certyfikat?
Certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne okresy.

Kto dokonuje certyfikacji?
Certyfikacji dokonuje zespół Fundacji Pro NGO posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie organizacji pozarządowych oraz środowiska korporacyjnego. Do dziś współpracujemy z wieloma firmami i organizacjami, świadcząc im usługi na najwyższym poziomie. Elementy łączące nasze działania to: integracja, sport, pomaganie, Employer Branding, CSR.

Ile trzeba czekać na Certyfikat?
Ścieżka otrzymania certyfikatu jest indywidualna dla każdego zgłoszenia. Zakładamy, że maksymalny czas oczekiwanie nie powinien przekroczyć 30 dni.

Jak otrzymać certyfikat?
Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:
— Zgłoszenie organizacji poprzez formularz http://bshcert.pl/index.php/formularz-zgloszenia-ngo/
— Opłacenie certyfikatu na podstawie pro-formy.
— Złożenie wniosku z informacjami o organizacji.
— Weryfikacja wniosku organizacji, a następnie:
—- W przypadku nie spełnienia standardów projektu: przesyłamy wskazówki i wytyczne do poprawy, których wdrożenie umożliwi otrzymanie certyfikatu. Organizacja ma na tę czynność 30 dni, po czym ponownie przechodzi weryfikację.
—- W przypadku spełnienia standardów projektu – wysłanie certyfikatu oraz dodanie organizacji do bazy certyfikowanych organizacji.

Czy firma może ufundować certyfikat dla organizacji pozarządowej?
Tak. Certyfikat może zostać sfinansowany przez dowolny podmiot. Dokonując zakupu otrzyma on indywidualny kod, który może przekazać do realizacji wybranej organizacji. W takiej sytuacji na fakturze podmiot dokonujący zakupu figuruje jako płatnik usługi.

Dlaczego moje NGO powinno ubiegać się o certyfikat?
Organizacje posiadające certyfikat pokazują otwartość na współpracę z firmami. Informacja o bazie certyfikowanych firm dociera do ogólnopolskich firm i korporacji wraz z rekomendacjami do korzystania z potencjału bazy. To do organizacji należy pierwszy krok i wykazanie inicjatywy dla potencjalnej współpracy.

Regulamin BSH
Szczegółowe informacje o certyfikacie BSH znajdują się w Regulaminie