Kamienica1 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia

Działamy od 2011 r i posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do aktywizacji i prowadzenia zdrowego trybu życia. Organizujemy zajęcia i wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wspieramy również inne organizacje i popularyzujemy fundraising. Wszystko po to aby ludzie żyli aktywnie, z pasją i uśmiechem!


Numer certyfikatu 1/G/2020
Zasięg Fanpage (miesięczny) 10000
Liczba UU w ciągu miesiąca (Google Analytics) 174
Data ważności certyfikatu 17 Lipiec 2021
Kategoria Fundacja
Wolontariat pracowniczy TAK
Języki obce
  • Angielski
Obszary działalności
  • Dobre zdrowie i jakość życia
  • Równość płci
  • Czysta woda i warunki sanitarne
  • Czysta i dostępna energia
  • Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Zrównoważone miasta i społeczności
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Działania w dziedzinie klimatu
  • Partnerstwa na rzecz celów