FAQ

Czym jest certyfikat BSH?

Certyfikat BSH to narzędzie dla organizacji pozarządowych potwierdzające gotowość do prowadzenia rozmów biznesowych z firmami i korporacjami.

Ile kosztuje certyfikat?

Opłata za pierwszy certyfikat – do odwołania – wynosi jedyne 400 złotych netto. Standardowa cena certyfikatu wynosi 1000 złotych netto.

Ile jest ważny certyfikat?

Certyfikat jest ważny przez jeden rok kalendarzowy, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne okresy.

Kto dokonuje certyfikacji?

Certyfikacji dokonuje zespół firmy “Fundraising, analityka, marketing – Grzegorz Ludwin” posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie organizacji pozarządowych oraz środowiska korporacyjnego. Do dziś współpracujemy z wieloma firmami i organizacjami, świadcząc im usługi na najwyższym poziomie. Elementy łączące nasze działania to: integracja, sport, pomaganie, Employer Branding, CSR.

Ile trzeba czekać na Certyfikat?

Ścieżka otrzymania certyfikatu jest indywidualna dla każdego zgłoszenia. Zakładamy, że maksymalny czas oczekiwanie nie powinien przekroczyć 30 dni.

Jakie korzyści z posiadania certyfikatu ma organizacja?

Niekwestionowane korzyści z posiadania certyfikatu to m.in.:

 • potwierdzenie gotowości do współpracy z firmami
 • przeprowadzenie audytu organizacji na podstawie 40 pytań m.in. w obszarach:podejmowanych działań wizerunkowych
 • prezentacji informacji o organizacji
 • historii projektowej i doświadczenia we współpracy z biznesem
 • oferty dla Partnerów/Sponsorów/Klientów
 • danych i statystyk marketingowych
 • potencjału organizacji i realizowanych projektów
 • wskazówki i wytyczne po przeprowadzonej analizie, których wdrożenie umożliwia profesjonalizację powyższych obszarów oraz pozyskanie certyfikatu (dla organizacji które nie mają ich wdrożone)
 • prezentacja potencjału organizacji środowisku biznesowemu
 • wizytówka w bazie BSH – ekspozycja potencjału organizacji i produktów/usług przedsiębiorstw społecznych – promowanej pośród firm i korporacji
 • pozytywny wpływ na wizerunek
 • zwiększenie rozpoznawalności
 • udział w akcjach dodatkowych:projekty Partnerskie ze wsparciem finansowym dla najciekawszych organizacji
 • okazje do networkingu i poznania przedstawicieli korporacji
 • projekty z nagrodami w postaci m.in: stoiska w expo podczas HPlay Volleyball, prezentacji organizacji pośród uczestników HPlay 4Experts

Jakie korzyści z posiadania certyfikatu mają firmy i korporacje?

 • weryfikacja organizacji pod kątem:dysponowania danymi i statystykami w obszarze promocji i marketingu
 • kompetencji językowych
 • posiadania oferty dla Partnerów
 • doświadczenia działalności i realizacji projektów
 • zaangażowania wolontariuszy (również wolontariat pracowniczy)
 • transparentności – ekspozycji informacji na temat organizacji
 • aktywnego prowadzenia mediów społecznościowych
 • statystyk Fanpage i Analytics
 • większa szansa na dobrą współpracę i wspólny język z NGO
 • dostęp do przedsiębiorstw społecznych
 • gotowość przedstawicieli organizacji do współpracy – organizacje otrzymują wsparcie w postaci kursu, który uczy ich nawiązywania współpracy z firmami, eksponowania własnego potencjału, negocjacji i realizacji ustaleń.
 • baza certyfikowanych organizacji z możliwością ich wyszukiwania pod kątem:formy działania
 • otwartości na wolontariat pracowniczy
 • znajomości języków obcych
 • obszarów działalności (cele zrównoważonego rozwoju ONZ)
 • realizacja wolontariatu pracowniczego

Jak otrzymać certyfikat?

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie organizacji poprzez formularz http://bshcert.pl/index.php/formularz-zgloszenia-ngo/
 2. Opłacenie certyfikatu na podstawie pro-formy.
 3. Złożenie wniosku z informacjami o organizacji.
 4. Weryfikacja wniosku organizacji, a następnie:
  1. W przypadku nie spełnienia standardów projektu: przesyłamy wskazówki i wytyczne do poprawy, których wdrożenie umożliwi otrzymanie certyfikatu. Organizacja ma na tę czynność 30 dni, po czym ponownie przechodzi weryfikację.
  2. W przypadku spełnienia standardów projektu – wysłanie certyfikatu oraz dodanie organizacji do bazy certyfikowanych organizacji.

Czy firma może ufundować certyfikat dla organizacji pozarządowej?

Tak. Certyfikat może zostać sfinansowany przez dowolny podmiot. Dokonując zakupu otrzyma on indywidualny kod, który może przekazać do realizacji wybranej organizacji. W takiej sytuacji na fakturze podmiot dokonujący zakupu figuruje jako płatnik usługi.

Dlaczego moje NGO powinno ubiegać się o certyfikat?

Organizacje posiadające certyfikat pokazują otwartość na współpracę z firmami. Informacja o bazie certyfikowanych firm dociera do ogólnopolskich firm i korporacji wraz z rekomendacjami do korzystania z potencjału bazy. To do organizacji należy pierwszy krok i wykazanie inicjatywy dla potencjalnej współpracy.