Formularz NGO

Przygotuj odpowiedzi na pytania i uzupełnij wszystkie poniższe informacje. Jeśli Twoja organizacja nie posiada materiałów na określony temat np. nie posiada oferty, uwzględnij taką informację w formularzu.

Analiza formularza określi stan faktyczny organizacji oraz pozwoli na przygotowanie przez naszych ekspertów indywidualnych rekomendacji.

Po wykonaniu audytu może okazać się, że Twoja organizacja nie spełnia standardu BSH. W takim przypadku prześlemy rekomendacje do wprowadzenia , których wdrożenie gwarantuje otrzymanie certyfikatu (na ich wdrożenie organizacja ma jeden miesiąc) oraz umożliwimy ponowne podejście do audytu w ramach wniesionej już opłaty.FundacjaStowarzyszeniePrzedsiębiorstwo społeczneInneKoniec z ubóstwemZero głoduDobre zdrowie i jakość życiaDobra jakość edukacjiRówność płciCzysta woda i warunki sanitarneCzysta i dostępna energiaWzrost gospodarczy i godna pracaInnowacyjność, przemysł, infrastrukturaMniej nierównościZrównoważone miasta i społecznościOdpowiedzialna konsupcja i produkcjaDziałania w dziedzinie klimatuŻycie pod wodąŻycie na lądziePokój, sprawiedliwość i silne instytucjePartnerstwa na rzecz celów