Biuro Inicjatyw Społecznych

Chcemy, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą.  Zależy nam, aby organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie ludzi skutecznie realizowały swoją misję. Uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej.


Numer certyfikatu 1/F/2020
Zasięg Fanpage (miesięczny) ~5000
Liczba UU w ciągu miesiąca (Google Analytics) b.d
Data ważności certyfikatu 1 Czerwiec 2021
Wolontariat pracowniczy TAK
Języki obce
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
Obszary działalności
  • Koniec z ubóstwem
  • Zrównoważone miasta i społeczności
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Partnerstwa na rzecz celów