Fundacja Przystanek Rodzina

Fundacja Przystanek Rodzina wspiera dzieci będące pod opieką zastępczą. Jej celem jest, aby wszystkie dzieci mogły mieć prawdziwy dom i rodzinę. Od 2016 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego(OPP).


Numer certyfikatu 2/F/2020
Zasięg Fanpage (miesięczny) 6000
Liczba UU w ciągu miesiąca (Google Analytics) 2700
Data ważności certyfikatu 10 Czerwiec 2021
Kategoria Fundacja
Wolontariat pracowniczy TAK
Języki obce
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Rosyjski
 • Hiszpański
Obszary działalności
 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności